When I took a walk on the e-commerce highway, I found SaleHoo. At first I hesitated to purchase a 7 day trial period to see suppliers I wanted to work as a novice shipper. I am not a savvy person to computers, but I can be smooth but slow. I really like the trial version. I can navigate with the help of video tutorials. Through my introduction and question, I was able to send several messages to vendors. It also opens new doors to other potentially valuable items. I have been registering as a member for one year. But before I made the final decision, I had the privilege to receive great help. I was very eager to help the staff.

Rehefa nandeha tamin’ny lalambe e-varotra aho dia nahita ny SaleHoo. Tamin’ny voalohany, tsy te hividy fotoam-pitsarana naharitra 7 andro aho, mba hahitako ireo mpivarotra tiako ho varotra. Tsy olona mailo amin’ny solosaina aho, fa afaka malemy fanahy nefa miadana. Tiako be ny andiam-pitsapana. Afaka manao lalana aho amin’ny alàlan’ny fampianarana video. Noho ny fampidirako sy ny fanontaniako dia afaka nandefa hafatra maromaro tamin’ireo mpamatsy aho. Manokatra varavarana vaovao ho an’ny zavatra hafa mety hananana sarobidy ihany koa izy io. Herintaona herintaona no nisoratra anarana aho. Saingy alohan’ny handraisako ny fanapahan-kevitra farany, dia nanana tombontsoa nahazo fanampiana sarobidy aho. Tena dodona aho hanampy ny mpiasa.

Cuando caminé por la autopista de comercio electrónico, encontré SaleHoo. Al principio, era reacio a comprar un período de prueba de 7 días para ver a los vendedores que quería trabajar como transportista novato. No soy una persona con conocimientos de informática, pero puedo ser amable pero lento. Realmente me gusta la versión de prueba. Puedo navegar usando videos tutoriales. Gracias a mi presentación y mi pregunta, pude enviar varios mensajes a los proveedores. También abre nuevas puertas a otros objetos potencialmente valiosos. Me inscribí como miembro por un año. Pero antes de tomar la decisión final, tuve el privilegio de recibir una valiosa ayuda. Estaba muy ansioso por ayudar al personal.

>>>Click Here to Continue<<<