Create lots of youtube videos that make profits in a short time, you are basically one-eighth of the original, which is mainly what you will get. This determines how much you return for the content. Let’s say your channel has received $100 views. However, if your audience uses less ad blocking. Now that you see how much you actually got, i hope this will be a good understanding of the income process. To make the youtube channel truly profitable, you need a loyal community and an ongoing stream of great videos.

Vytvorte mnoho videí YouTube, ktoré v krátkom čase prinesú zisk. Sú to v podstate jedna ôsma originálu, ktorý dostanete hlavne. To určuje, koľko sa vrátite pre obsah. Povedzme napríklad, že váš kanál prijal 100 USD. Ak však vaše publikum používa menej blokátorov reklám. Teraz, keď vidíte, koľko skutočne máte, dúfam, že toto je dobré pochopenie procesu príjmov. Aby bol kanál YouTube skutočne ziskový, potrebujete lojálnu komunitu a pokračujúci prúd skvelých videí.

অনেক YouTube ভিডিও তৈরি করুন যা অল্প সময়ের মধ্যে লাভ করবে। তারা মূলত মূলত একটি অষ্টম, যা আপনি প্রধানত পাবেন। এটি আপনি বিষয়বস্তু জন্য ফিরে কত নির্ধারণ করে। উদাহরণস্বরূপ, আপনার চ্যানেল $ 100 মতামত পেয়েছে বলে। তবে, যদি আপনার দর্শক কম বিজ্ঞাপন ব্লকার ব্যবহার করে। এখন আপনি আসলে কতটা পেয়েছেন তা দেখেন, আমি আশা করি এটি আয় প্রক্রিয়াটির একটি ভাল বোঝা। ইউটিউব চ্যানেলকে সত্যিই লাভজনক করতে, আপনাকে একটি বিশ্বস্ত সম্প্রদায় এবং দুর্দান্ত ভিডিওগুলির চলমান প্রবাহের প্রয়োজন।

>>>Click Here to Start<<<